Palingfeesten

Al meer dan 40 jaar organiseert het Parochiaal Centrum van Blaasveld de Palingfeesten. Vanaf de eerste editie was het doel de mensen te laten genieten van een gerecht dat je niet alledaags kan noemen. De voorbereidingen zijn enorm: van het kuisen van de paling tot het netjes schikken van de zaal. Jaarlijks groeide het aantal deelnemers en is de vrijwilligersploeg uitgebreid tot meer dan 100 mensen die op twee dagen tijd zo’n 2.000 magen met paling vullen.
Met die inkomsten kan de vrijwilligersgroep het centrum uitbaten en de jeugdlokalen onderhouden. Zo kan het verenigingsleven van Blaasveld gratis gebruik maken van de infrastructuur, vergaderlokalen, feestzaal, verbruikszaal en jeugdlokalen.

We danken iedereen voor de hulp en steun dit weekend.

Zowel komen eten, afhalen of aan huis leveren.

Dank zij jullie steun, kunnen we weer een jaar gratis onderdak bieden aan onze verenigingen.

Ook aan alle helpende handen: oprechte merci!

De oplossing van de prijsvraag : we hebben 1364 verschillende emailadressen in ons bestand

De winnaar wordt eerstdaags verwittigd en krijgt een gratis etentje aangeboden op de palingfeesten van 2024.